Herukka

Palveluseteli

Palvelusetelimme on vaivaton tapa hoitaa palvelujen siirrosta syntyvä maksuliikenne. Palvelu on tarkoitettu julkishallinnon eri hallintokunnille palvelujen siirrosta syntyvän maksuliikenteen hallinnoimiseen. Järjestelmä toimii sähköisesti, eikä se vaadi järjestelmähankintoja. Maksuvälineitä on monia, esimerkiksi paperinen seteli tai kertakäyttökortti.  Herukka tilittää varat automaattisesti palveluntarjoajalle.

Edut lyhyesti:

- Seteleitä ei makseta etukäteen, vaan ne laskutetaan vasta, kun käyttökirjaus on suoritettu palveluntarjoajan toimesta järjestelmään

- Setelin tarjoajan ei tarvitse erikseen pitää kirjaa luovutetuista seteleistä

- Palveluntarjoajalla setelin kirjaaminen tapahtuu sähköisesti

- Raportointi on sähköinen, automaattinen ja reaaliaikainen joka suuntaan

 

Prosessi lyhyesti:

Julkishallinnon toimielin luovuttaa setelin kuntalaiselle, oman kuntansa ja hallintokunnan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas valitsee tarvitsemansa palveluntarjoajan ja esittää setelin maksuvälineenä. Palvelun tarjoaja kuittaa setelin Herukka järjestelmään, jolloin se kuitataan käytetyksi ja käyttö kirjautuu järjestelmään. Seteleiden käyttöä voi seurata järjestelmässä käyttäjätunnuksin. 

Lisätietoja palvelusetelistä saa sähköpostilla asiakaspalvelu(at)pedconsos.fi

 

Hinta järjestelmämme käyttöönotolle:

- Ensimmäisenä vuonna 2000e+alv sisältäen tunnusten luonnin, käyttöopastuksen, muiden tarpeellisten asioiden hoidon

- Seuraavat vuodet 1500e+alv tai sopimuksen mukaan